您的位置:主页 > 新闻中心 > 企业新闻 >

扬州慢姜夔淮左名都,扬州慢 姜夔 全文注音版

企业新闻 / 2022-12-29 00:24

本文摘要:扬州快 姜夔 全文注音版【注音对照】淳熙丙申至日,予过维扬。chún xī bǐng shēn zhì rì ,yǔ guò wéi yáng。夜雪初霁,荠麦弥望。yè xuě chū jì ,qí mài mí wàng。 进其城,则四顾不景气,寒水自碧,暮色日渐起,戍角悲吟。rù qí chéng ,zé sì gù xiāo tiáo ,hán shuǐ zì bì ,mù sè jiàn qǐ ,shù jiǎo bēi yín。 予怀怆然,感叹今昔,因自度歌曲。

亚慱体育官网首页

扬州快 姜夔 全文注音版【注音对照】淳熙丙申至日,予过维扬。chún xī bǐng shēn zhì rì ,yǔ guò wéi yáng。夜雪初霁,荠麦弥望。yè xuě chū jì ,qí mài mí wàng。

进其城,则四顾不景气,寒水自碧,暮色日渐起,戍角悲吟。rù qí chéng ,zé sì gù xiāo tiáo ,hán shuǐ zì bì ,mù sè jiàn qǐ ,shù jiǎo bēi yín。

予怀怆然,感叹今昔,因自度歌曲。yǔ huái chuàng rán ,gǎn kǎi jīn xī ,yīn zì dù cǐ qǔ。千岩老人以为有“黍离”之恨也。

qiān yán lǎo rén yǐ wéi yǒu “shǔ lí ”zhī bēi yě。淮左名都,竹西欠佳处,解鞍较少派驻初程。huái zuǒ míng dōu ,zhú xī jiā chù ,jiě ān shǎo zhù chū chéng。

过春风十里。尽荠麦青青。guò chūn fēng shí lǐ。

jìn qí mài qīng qīng。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

zì hú mǎ kuī jiāng qù hòu ,fèi chí qiáo mù ,yóu yàn yán bīng。日渐黄昏,清角刮起寒。都在空城。

jiàn huáng hūn ,qīng jiǎo chuī hán。dōu zài kōng chéng。

杜郎俊新人奖,算数而今、轻到须怒。dù láng jun4 shǎng ,suàn ér jīn 、zhòng dào xū jīng。纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情。

zòng dòu kòu cí gōng ,qīng lóu mèng hǎo ,nán fù shēn qíng。二十四桥仍在,波心荡、冷月寂静。

èr shí sì qiáo réng zài ,bō xīn dàng 、lěng yuè wú shēng。读桥边红药,年年知为谁生子。niàn qiáo biān hóng yào ,nián nián zhī wéi shuí shēng。

【翻译成】扬州自古以来是淮南东路的名城,这里有知名游览胜地竹西亭,初到扬州我解鞍上马不作逗留。当年那春风十里繁盛街道,如今毕竟荞麦青青寂寞真是。自从金兵侵害长江流域以后,连废弃的池苑和古老的大树,都反感再行驳回那场无耻的战争。

邻近黄昏凄清的号角已吹响,伴着在这座感慨破败的空城。杜牧曾以典雅的诗句把你赞许,今若重来定不会为你破败而怒。纵使有豆蔻芳华的精工词采行,纵有歌咏青楼一梦绝妙才能,也无以抒发此刻内敛交响乐感情。

二十四桥仍然完好无损没什么受损,桥下波心荡漾一转弯冷月孤独。想要那桥边红芍年年花叶兴旺,知道年年有谁喜爱为谁而生?【创作背景】此词作于宋孝宗淳熙三年(1176),时作者二十余岁。

宋高宗绍兴三十一年(1161),金主完颜亮南侵扰,江淮军败,中外震骇。完颜亮旋即在瓜州为其臣下所杀死。

根据此前小序所说,7a64e59b9ee7ad9431333365656465淳熙三年,姜夔因路经扬州,亲眼目睹了战争劫掠后扬州的不景气景象,抚今追昔,有感而发。《扬州快》抒写了作者什么样的思想感情?《扬州快·淮左名都》抒写了作者对扬州昔日繁盛的缅怀和对今日山河斩的挽联。《扬州快·淮左名都》是宋代词人姜夔的代表作。

全词洗尽铅华,用雅洁生动的语言,描绘出凄淡空蒙的画面,笔法7a686964616fe59b9ee7ad9431333431346439空灵,寄寓深长,声调低婉,具备清刚峭拔之气势,冷僻幽独之情怀。它既控告了金朝统治者发动劫掠战争所导致的灾难,又对南宋王朝的偏安政策有所指责,有一定的积极意义。全诗如下:淮左名都,竹西欠佳处,解鞍较少派驻初程。

过春风十里。尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。日渐黄昏,清角刮起寒。

都在空城。杜郎俊新人奖,算数而今、轻到须怒。纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情。

二十四桥仍在,波心荡、冷月寂静。读桥边红药,年年知为谁生子。译文如下:扬州自古以来是淮南东路的名城,这里有知名游览胜地竹西亭,初到扬州我解鞍上马不作逗留。当年那春风十里繁盛街道,如今毕竟荞麦青青寂寞真是。

自从金兵侵害长江流域以后,连废弃的池苑和古老的大树,都反感再行驳回那场无耻的战争。邻近黄昏凄清的号角已吹响,伴着在这座感慨破败的空城。杜牧曾以典雅的诗句把你赞许,今若重来定不会为你破败而怒。

纵使有豆蔻芳华的精工词采行,纵有歌咏青楼一梦绝妙才能,也无以抒发此刻内敛交响乐感情。二十四桥仍然完好无损没什么受损,桥下波心荡漾一转弯冷月孤独。想要那桥边红芍年年花叶兴旺,知道年年有谁喜爱为谁而生?拓展资料:此词作于宋孝宗淳熙三年(1176),时作者二十余岁。

宋高宗绍兴三十一年(1161),金主完颜亮南侵扰,江淮军败,中外震骇。完颜亮旋即在瓜州为其臣下所杀死。根据此前小序所说,淳熙三年,姜夔因路经扬州,亲眼目睹了战争劫掠后扬州的不景气景象,抚今追昔,悲哀今日的荒芜,回忆昔日的繁盛,放为作诗。

参考资料来源:百度百科——扬州快·淮左名都姜夔《扬州快》的全文全文如下,扬州快·淮左名都宋代 姜夔淮左名都,竹西欠佳处,解鞍较少派驻初程。过春风十里。

尽荠麦青青。自胡马窥江去后7a686964616fe78988e69d8331333366303165,废池乔木,犹厌言兵。日渐黄昏,清角刮起寒。都在空城。

杜郎俊新人奖,算数而今、轻到须怒。纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月寂静。读桥边红药,年年知为谁生子。

译文如下,扬州自古以来是淮南东路的名城,这里有知名游览胜地竹西亭,初到扬州我解鞍上马不作逗留。当年那春风十里繁盛街道,如今毕竟荞麦青青寂寞真是。

亚慱体育官网首页

自从金兵侵害长江流域以后,连废弃的池苑和古老的大树,都反感再行驳回那场无耻的战争。邻近黄昏凄清的号角已吹响,伴着在这座感慨破败的空城。

杜牧曾以典雅的诗句把你赞许,今若重来定不会为你破败而怒。纵使有豆蔻芳华的精工词采行,纵有歌咏青楼一梦绝妙才能,也无以抒发此刻内敛交响乐感情。

二十四桥仍然完好无损没什么受损,桥下波心荡漾一转弯冷月孤独。想要那桥边红芍年年花叶兴旺,知道年年有谁喜爱为谁而生?拓展资料:此词作于宋孝宗淳熙三年(1176),时作者二十余岁。宋高宗绍兴三十一年(1161),金主完颜亮南侵扰,江淮军败,中外震骇。

淳熙三年,姜夔因路经扬州,亲眼目睹了战争劫掠后扬州的不景气景象,抚今追昔,以竭尽对扬州昔日繁盛的缅怀和对今日山河斩的挽联。擅于化用前人的诗境进词,用虚拟世界的手法,也是这首词的特色之一。《扬州快》大量化用杜牧的诗句与诗境(有四处之多),又解读杜郎的风流俊新人奖,把杜牧的诗境,带入自己的词境。人称姜夔的词风恬静空灵,此词展现出得十分引人注目。

扬州快 姜夔 赏析 我国古代思想家孔子曾多次按照人的思想品德高下,将人分成三等:狂,狷,乡愿。孟子在《勤勉下》中也把人分为三个等级:中道者为上,惊狷者次之,而“相公然媚于世”的乡愿者,则科最劣之等级了。何谓“惊狷”?孔子曰:“狂者星舰,狷者有所不为也。

”狂者,就是有进取心的人;狷者,就是独善其身的人;而乡愿则是同流合污的人。无独有偶,近代学者王国维先生在《人间词话》中也将词人分作了三等:东坡、稼轩为狂者,姜夔为狷者,而吴文英等就分出了乡愿中。

姜夔为何归属于“狷者”,这和他的生平是造就的。姜夔一生未曾任官。

在他较小的时候,他父亲就去世了。姜夔自小就过着一种流落天涯的生活,这种生活遭际就使得姜夔年纪轻轻的就有一种冷感愁怀,而他的词作也就大都为一些离情别绪之作。狂者苏轼、辛弃疾的作品平时见者颇多,而对狷者姜夔则我还是有些陌生。

今天搜集了一些资料,尤其品读一下姜夔的代表作《扬州快》。 姜夔的《扬州快》写于金兵第二次南侵后的第十五年。当时的姜夔才二十一岁,回到扬州,看见曾多次著称繁盛富丽而闻名的江南名城扬州,如今已是断壁残垣,心有所感,于是就写了这首词,来缅怀扬州荒芜,竭尽黍离挽联。 《扬州快》开篇擒获题,扬州是淮南的知名都城,竹西亭是扬州的风景名胜,首度到扬州,作者在此解鞍上马,稍加逗留。

经过昔日春风骀孤的十里繁盛旧境,到处处长了青青野麦,自从金兵窥犯长江之后,连毁废置的城池和矮小的树木,都反感说道到战火刀兵。天色慢慢黄昏,凄清的号角吹送着严寒,传到了整座空城。作者通过对扬州城的萧索之景的刻画,图形了一种伤感的气氛,从而为下片的抒情不作了铺垫。下片则写出对扬州的感觉。

料想杜牧重返扬州也不会讶异愤慨,纵有赞美“豆蔻”芳华的精工丽词,纵有歌咏青楼一梦的绝妙才能,也没了当年的胃口和情思。以杜牧笔下的诗境与扬州城的现境展开对比,作者的读音大自然高深,浑化无迹。末言二十四桥仍然完好无损,而只有一转弯冷月孤独寂静,那桥边白芍药,年年花叶茂盛,而无人喜爱,充满著时移景迁至,物是人非之感觉。作者在下片中侧重于写情,主要是将唐代诗人杜牧对扬州的谣之词与扬州城如今的全貌不作一番对比,从而抒写了作者的“黍离之恨”。

 姜夔的词是十分讲究技巧的,这首《扬州快》在文学创作,主要是用了对比和化入的方法。“废池乔木,犹厌言兵”是运用了拟人的手法,言树有如此,人何已思?“二十四桥仍在,波心荡,冷月寂静”句,写了扬州城物是人非的情景,“二十四桥仍在”,但心情、感情,已是“冷月寂静”,写出尽了扬州城的凄冷,同时也说明了了人们被战争蹂躏的伤痛。

 姜夔在这首《扬州快》中一共化入了杜牧的四首诗: 《遣怀》,“潦倒e69da5e887aa7a6431333262343732江湖载酒行,楚腰纤细孩儿重。十年一慧扬州梦,夺得青楼薄幸名。” 《赠别》,“娉娉袅袅十三馀,豆蔻梢头二月初。

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。” 《扬州禅智寺》,“雨过一蝉噪,飞舞萧松桂秋。青苔满阶砌,白鸟故迟拔。

暮霭生深树,斜阳下小楼。谁知竹西路,歌刮起是扬州。” 《相赠扬州韩绰副使》,“青山隐隐水遥遥,秋尽江南草木凋。

二十四桥明月夜,玉人何处教教琴瑟?” 杜牧出生于唐末,为人风流潇洒。他曾多次在扬州城做到过一段时间的逗留,并留给了许多诗篇,这些诗篇都是对扬州城繁盛生活的歌咏。

姜夔所化用的诗文是其中的一部分。而那些曾多次的繁盛与如今的萧索又刚好构成了一种对比,正是这种对比,让作者产生极大的心理鲜明,也就行而生悲,因此做下这首《扬州快》抒写心中的“黍离之恨”。 严肃地品读姜夔的这首词,你思绪不会随着作者的情思而平缓,你闭目遐思之中,可以隐隐地眺望:在一个雪后的清晨,正值风华年纪、西风瘦马布衣青衫的姜夔回到扬州,游走在竹西亭边,二十四桥下,期望找寻当年杜牧的踪迹,然而眺望的毕竟满眼荒草废墟,因而悲从景生,哀从心起,徐徐行步中,赞叹“杜郎俊新人奖,算数而今,轻到须怒,纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情”。

是啊,即使杜牧活到此时,也不会被眼前景象大吃一惊,大诗人再也不会有“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。”的意兴了。扬州残破了,残破在淫乱懦弱的南宋小朝庭手中,残破在一大群贪生怕死的文官武将手里,布衣青衫的姜夔来此,为她演唱一首长诗。他没杜牧的依红偎翠,春眠不晓,他匆匆地来,又匆匆地走了,在斜阳陌巷中,留给了瘦马枯缰的长长身影,留给他这首《扬州快》。

扬州快重点句子二十四桥仍在,波心荡,冷月寂静。宋·姜夔《扬州快》[淮左百名都]。波心荡:月影水中,波光飞舞的情状。

这两句原文是:扬州名胜二十四桥依然历历在目,但已无昔日繁盛,只有冷冷清清度的月亮影在水中,寂静地伴着水波荡漾,收到幽冷的光。这两句词写出的是扬州冬日雪夜的景色,作于宋孝宗淳熙三年(公元1176年)。此时,扬州历经战乱,一版片感慨,所以作者用含蓄凄清的笔触,将这座满目残破的古城写出得清幽冻兴工.词句权可化用来刻画雪夜清幽的月色。赏析姜夔《杨州快》淮左名都这首词写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬至日,词前的小序对文学创作时间、地点及文学创作动因皆不作了交代。

姜夔因路经扬州,亲眼目睹了战争劫掠后扬州的不景气景象,抚今追昔,悲哀今日的荒芜,回忆昔日的繁盛,放为作诗,以竭尽对扬州昔日繁盛的缅怀和对今日山河斩的挽联。白石抵达扬州之时,离金主完颜亮南犯只有十五年,当时作者只有二十几岁。这首震今烁古代的名篇一出,就被他的叔岳肖德藻(即千岩老人)称作有“黍离之恨”。

《诗经·五风·黍离》篇写出的是周平王东迁之后,故宫恙浮,茂密禾黍,诗人闻此,悼念故园,不忍心起身。这首词体现了作者指出的诗歌要“含蓄”和“句中有余味,篇中有余意”(《白石道人诗说道》)的主张,也是历代词人抒写“黍离之恨”而富裕余味的难得佳作。词人“解鞍较少派驻”的扬州,坐落于淮水之南,是历史上令人神往的“名都”,“竹西欠佳处”就是指杜牧《题扬州禅智寺》“谁知竹西路,歌刮起是扬州”化出有。

竹西,亭名,在扬州东蜀岗上禅智寺前,风光典雅。但经过金兵铁蹄摧残之后,如今是满目羔坞了。

经过 “胡马”毁坏后的残痕,四处可见,词人用“以较少总多”的手法,只摄入了两个镜头:“过春风十里,尽荠麦青青”和满城的“废池乔木”。“荠麦青青”使人误解到古代诗人重复谣的“彼黍离离”的诗句,并从“青青”所特有的一种凄艳色彩,减少青山故国之情。“废池”近于闻摧残之浅,“乔木”竭尽故园之恋。

这种景物所引发的意绪,就是“犹厌言兵”。清人陈廷焯尤其喜爱这段刻画,他说道:“写出兵燹后情景细致。

亚慱体育app在线下载

‘犹厌言兵’四字,还包括无限伤乱语,他人累官千百言,赤无此韵味。”(《白雨斋词话》卷二)这里,作者用于了拟人化的手法,连“废池乔木”都在鄙视金人发动的这场不义战争,物有如此,何况于人!这在美学上也是一种移情起到。上片的结尾三句:“日渐黄昏,清角刮起寒,都在空城”,却又切换了一个画面,由所见拉丁化所言,气氛的图形也更为浓厚。当日堕黄昏之时,悠然而起的清角之声,超越了黄昏的沉寂,这是用音响来衬托宁静更加减不景气的意绪。

“清角刮起寒”四字,“寒”字全靠很妙,寒意本来是天气给人的触觉感觉,但作者不言天寒,而说“刮起寒”,把角声的凄清与天气的严寒联系在一起,把产生枯的大自然方面的原因放去,引人注目人为的感情色彩,或许是角声把寒意落下在这座空城里。听力所闻是清角悲吟,触觉所感是寒气逼人,再行联系视觉所见的“荠麦青青”与“废池乔木”,这一切交织在一起,一切景物在空间上来说都统一在这座“空城”里,“都在”二字,使一切景物联系在一起。着一“空”字,化景物为情思,把景中情与情中景融为一体,写了为金兵毁坏后留给这一座空城所引发的不满;写了对宋王朝不思完全恢复,居然把这一个名城用力落得的难过;也写了宋王朝就凭这样一座“空城”防边,如何不引发人们的忧心忡忡,哀深恨冈。

用今昔对比的反衬手法来写景抒情,是这首词的特色之一。上片用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”;以昔日的“春风十里扬州路”(杜牧《赠别》)来反衬今日的一片荒芜景象——“ 尽荠麦青青”。下片以昔日的“杜郎俊新人奖”、“豆蔻词工”、“青楼梦好”等风流繁盛,来反衬今日的风流云散、对景难排和深情无以诗。

以昔时“二十四桥明月夜”(杜牧《相赠扬州韩绰副使》)的乐章,反衬今日“波心荡、冷月寂静”的哀景。下片写出杜牧情事,主要目的不在于评论和缅怀杜牧,而是通过“化实乃元神”的手法,铺陈这样一种“情思”:即使杜牧的风流俊新人奖,“豆蔻词工”,可是如果他而今轻到扬州的话,也定然不会吃惊河山之异了。

借“杜郎”史实,逗出和反衬“无以诗”之厌。“波心荡、冷月寂静”的艺术刻画,是十分细致的特写镜头。二十四桥仍在,明月夜也仍有,但“玉人琴瑟”的风月繁盛已不复存在了。

词人用桥下“波心荡”的动,来点缀“冷月寂静”的静。“波心荡”是俯瞰之景,“冷月寂静”本来是仰观之景,但映入水中,又沦为俯瞰之景,与桥下荡漾的水波制备一个画面,从这个画境中,或许可以看见词人低首沉吟的形象。

总之,写出昔日的繁盛,正是为了展现出今日之不景气。擅于化用前人的诗境进词,用虚拟世界的手法,使其一波未平,一波又起,余音缭绕,余味不尽,也是这首词的特色之一。《扬州快》大量化用杜牧的诗句与诗境(有四处之多),又解读杜郎的风流俊新人奖,把杜牧的诗境,带入自己的词境。

二十二岁时沿江东下游维扬时作,今为编年词第一首,为昌安词坛即不同凡响的名篇。宋高宗建炎三年、绍兴三十年、三十一年,金兵屡屡南侵扰,最近一次隆兴二年,距白石不作此词时只十来年。焚掠摧残灾祸之惨烈,词人记忆犹新,歌刮起十里繁盛扬州的荒芜破败,痕迹也十分显著。“闾里都非,江山额是,”(刘克庄)“任红楼踪迹,茅屋疮苍苔。

”(赵希迈)白石所刻画的空城四顾不景气,是当时使人心灵瑟缩痉挛的可怕实景。白石用诗的语言不作了反感对比,永恒待命了历史时空的感慨一幕。

上下片章法互为类,皆是兵火、繁盛衰败的对比。如主旋律的重复(贝多芬《命运交响乐》“命运的阴森反复”),展现出金人屡次南侵和宋民积压的悲痛,效果甚佳。但非全然反复,下片形象、意境都较上片有深化,说道闻下。上片记白石所闻实景及实际感觉。

起笔飘洒节奏轻快旅游“淮左名都”,二韵的“春风十里”,都科虚笔反衬,如《诗·小雅·采薇》“昔我往矣,杨柳依依”的乐景写出哀。实白石过扬州是冬至雨雪时,季节上也显然谈不到“春风十里”,不要说道多次战祸的毁坏了。

“春风十里”与“荠麦(野麦)青青”,一元神一实鲜明对比。以下之后过渡到“废池乔木”和黄昏空城“清角刮起寒”(守兵刮起号角)的感慨实景与感觉。下片深化,主要在形象、感觉和意境的不断扩大。

晚唐杜牧,是一位有志向、有气节的天才诗人,白石一生甚尊敬之。杜曾高歌“明月剩扬州”、“春风十里扬州路”,在扬乐趣游赏。

这里白石说道杜牧“轻到须怒”,伤心惨目的破败景象以定使他有心勾栏寻梦,这就交流了唐宋两个时代和空间,词意更加贞沈重。唐代扬州有“二十四轿”,白石作词时当然已不复存在,而稍说道其在,又是反衬和乐景写出哀。“波心荡、冷月寂静”或无上三下四间之伴,则可念作“波心荡冻——月寂静”,是荡冷之波心如贪腐战败之朝廷及眈眈虎视之金国,而万民及有识有为之士不得已如被森冷围攻的水月寂静了。

忧国忧民的深厚感情,拓展及于宇宙。列当7a686964616fe78988e69d8331333236613339尾,桥边白芍药年年惨红凄绿,怎么会此恨就无尽期么? 小序末“千岩老人”指老诗人萧德藻。

萧赞许此词是晚些年的事,故小序末句是后加的。“黍离”是《诗·王风》篇名,周大夫经西周旧都,闻已废弃不作了庄稼地宽了禾黍,故作诗吊之。

首句“彼黍离离”,“离离”指庄稼茂盛也所指心情悲伤。转折处多用去声字,减少意气激情。扬州快 姜夔  淮左名都,竹西欠佳处,解鞍较少派驻初程。

过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池 1、用昔日的“名都”对比今日的“空城”;以昔日的“春风十里扬州路”来对比今日的一片荒凉景象――“尽荠麦青青”。

在对比中竭尽了作者对扬州昔日繁盛的缅怀和今日破败荒芜景象的抄挽联。(意对才可) 2、交织上阕,赞杜郎的俊新人奖,目的展现出zhidao扬州昔日的繁盛。进行想象,设想才华横溢的杜牧故地重游以定不会惶恐,意图突显今日名都的破败。

词人还有以杜牧自况的意思,杜牧心惊的形象,也是词人“黍离之恨”的形象。


本文关键词:扬州,亚慱体育app在线下载,慢姜,夔淮,左,名都,慢,姜夔,全文,注音

本文来源:亚慱体育app在线下载-www.baodingjingdian.com